5 ความท้าทาย สำหรับการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพของ POSSIBLE

Selection

Mind setting

Focus on key activities

Training & Supporting

Your great success

 
ความท้าทายที่ 1 Selection เริ่มต้นจากการคัดเลือก
 
ความท้าทายที่ 2 Mind setting การบริหารกรอบความคิด และการบริหารตนเอง
 
ความท้าทายที่ 3 การเน้นที่กิจกรรมสำคัญ
 
ความท้าทายที่ 4 การฝึกอบรมและระบบช่วยเหลือการทำงานที่มีแบบแผน
 
ความท้าทายที่ 5 การเป็นเจ้าของความสำเร็จ
ติดต่อสมัครงาน หรือ ขอรายละเอียดGet started
 
 

แนวโน้มธุรกิจที่ปรึกษาการเงินในอนาคต    Read more...

ประสบการณ์ 3C ของการเป็นนักวางแผนการเงิน    Read more...