ความโดดเด่นที่แตกต่างของเรา

เป็นธรรมชาติของคนทุกคนที่เรายอมรับว่า เราทุกคนมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง แม้แต่การเลือกนักวางแผนการเงินที่ดีที่สุด หรือสถานที่ทำงานเพื่อที่จะเป็นนักวางแผนการเงินที่ดีที่สุด

ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่เรียกตนเองว่าเขาและทีมเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล แต่ในความเป็นจริงแนวทางที่พวกเขาปฏิบัติต่อลูกค้า และสมาชิกในทีมไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปเลย สิ่งนี้สร้างความสับสนและภาพพจน์ต่ออุตสาหกรรมการวางแผนการเงินอย่างใหญ่หลวง

เพื่อที่จะช่วยคุณให้ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเป็นนักวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของคุณ เราขอเสนอเครื่องมือตรวจสอบต่อไปนี้

หลังจากการตรวจสอบ เราหวังว่าคุณคงสามารถลดความยุ่งยากในการเลือกลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อย

Possible ที่อื่น1 ที่อื่น2
1. ความชัดเจนของหน่วยงานสนับสนุน
ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท และมีผู้ร่วมก่อตั้งที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ check


มีเครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ check


มีสถานที่ประกอบการเป็นอิสระที่ไม่ใช่สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินใด check


2. การกำหนดรายได้และผลตอบแทนการทำงานของ FA
นี่คือระบบการสร้างฐานรายได้และจ่ายผลประโยชน์ที่เราภูมิใจ เพราะมันคือระบบที่เราเชื่อว่าไม่มีที่ใดจะเสนอให้คุณได้มากกว่านี้อีกแล้ว
คุณเป็นเจ้าของฐานลูกค้าของคุณเองอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดนโยบายและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานลูกค้าของคุณไปได้ตลอดเวลาในอนาคต check


เราเปิดโอกาสให้คุณได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการรักษาพอร์ทการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินทุกชนิดของลูกค้าทุกคนของคุณไปตลอด ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งรายได้ประจำต่อเนื่องให้คุณสามารถหยุดทำงาน เมื่อคุณพอใจได้ตลอดเวลา check


ทำมากได้มาก รายได้ของคุณไม่ถูกจำกัดที่ใครนอกจากตัวคุณเอง check


เรามีทีมการลงทุนที่ช่วยทุกคนในทีม สอนให้คุณรู้จักการลงทุน ช่วยคุณสร้างการลงทุนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง check


เราเปิดโอกาสให้คุณกำหนดค่าธรรมเนียมการทำแผน และค่าบริหารแผนได้ด้วยตัวคุณเองอย่างอิสระ check


3. ทีมที่ปรึกษาพิเศษ สำหรับการวางแผนการเงินและการลงทุนขั้นสูง
เรามีทีมที่ปรึกษาพิเศษที่เราจัดตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มศักยภาพการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับทีมงานนักวางแผนการเงินของเราทุกคน
สนับสนุนความน่าเชื่อถือในศักยภาพการทำงานของนักวางแผนการเงินโดยไม่จำกัดอายุงานและประสบการณ์ส่วนตัว check


ออกแบบและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกการเงินที่เป็นลิขสิทธ์เฉพาะของเราเอง check


พัฒนาหัวข้อการจัดสัมมนา และเป็นผู้บรรยายพิเศษเพื่อสนับสนุนการทำงาน การขายผลิตภัณฑ์การเงินของทีมนักวางแผนการเงิน ทั้งในและนอกสำนักงาน Possible check


ออกแบบการฝึกอบรมและการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวางแผนการเงินของเราเอง check


4. เราเป็นศูนย์กลางของการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายประเภท
เพราะสินค้าทางการเงินแต่ละชนิดมีความโดดเด่นเฉพาะด้านที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าของเราที่แตกต่างกันออกไป เราจึงต้องมีความพร้อมเสมอที่จะอำนวยความสะดวกแก่ทีมนักวางแผนการเงินของเราในการเสาะแสวงหาและคัดเลือกเพื่อพวกเขา check


5. ระบบสนับสนุนทางสำนักงานและเทคโนโลยีเพื่อทีมนักวางแผนการเงิน
เรามีระบบสนับสนุนข้อมูลภายในสำหรับการเรียกดูรายละเอียดของลูกค้าของคุณเพื่อการให้บริการด้านต่างๆที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทั้งจากการออนไลน์และ ออฟไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา check


เราสนับสนุนข่าวสารให้คุณรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำงาน ข้อมูลการแข่งขัน ข้อมูลความเคลื่อนไหวของผลผลิตและผลประโยชน์ของคุณ check


เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ลดภาระ และทำให้คุณมีเวลาเหลือไปทำชิ้นงานมูลค่าสูงได้มากขึ้น เรามีระบบงานและเจ้าหน้าที่ธุรการทำงานด้านเอกสาร สอบถามข้อมูลและติดต่องานแทนคุณ check


เรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ทำให้ความซับซ้อนในการออกแบบทำแผนการเงินลดลงและง่ายขึ้นมากสำหรับการทำความเข้าใจและใช้งานสำหรับนักวางแผนการเงินของเราทุกคน และทุกอายุงาน check


เรามีระบบจัดการภารกิจที่เข้าถึงได้ง่ายทางออนไลน์ เพื่อการส่งรายงานการทำงานประจำวันและประจำสัปดาห์ให้กับโค้ชและทีมของคุณ check


ระบบสนับสนุนข้อมูลและความน่าเชื่อของนักวางแผนการเงินทางเว็บไซต์ check


6. ระบบสนับสนุนทางการตลาด
เพื่อให้งานของทีมนักวางแผนการเงินง่ายขึ้นมาก
เราจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างตลาดแสวงหารายชื่อให้ทีมนักวางแผนการเงินของเราอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมจัดกิจกรรมใน event ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น งาน Money Expo, งานการสัมมนาการเงินและการลงทุน, การเข้าไปบุกเบิกสร้างกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนแก่พนักงานระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ check


เราจัดงานสัมมนาการเงินของเราเองในหัวข้อต่างๆ ในสำนักงาน เพื่อให้นักวางแผนการเงินของเราเชิญลูกค้าที่มีแนวทางความต้องการที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการครั้งนั้นๆ มาเข้าฟัง check


เราสนับสนุนการเผยแพร่แนวความคิดในการบริหารการเงินออกสู่สาธารณะชนใสสื่อต่างๆ และทำให้ชื่อของเราเป็นที่รู้จัก check


7. การฝึกอบรมและการประเมินผล
เราไม่ใช่แค่องค์กรทางธุรกิจแต่เรายังมีความเป็นสถาบันการเรียนรู้สูง เพราะมันคือหัวใจหลักของการพัฒนาศักยภาพของคนของเรา
การฝึกอบรมพิเศษเพื่อขอรับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักวางแผนการเงิน RFC / CFP /FChFP check


การฝึกอบรมพิเศษเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าการเงินที่มีในตลาด (ตัวเลือก) (Product Knowledge Club) check


สโมสรเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ Possible (Possible Managerial Development Program) check


Personal Development Training program โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล check


โอกาสการเรียนรู้ และศึกษางานในต่างประเทศ check


8. ทีมงานย่อยเพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณอย่างใกล้ชิด
โอกาสแลกเปลี่ยนความสามารถพิเศษที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน เพื่อพัฒนากันและกันให้เร็วยิ่งขึ้น check


ได้รับการฝึกฝนพิเศษและการดูแลรายบุคคลกับโค้ชประจำทีม check


9. การสนับสนุนผู้เริ่มต้นใหม่
โค้ชฝึกสอนประจำตัวหรือพี่เลี้ยง ที่พาคุณออกทำงานหาประสบการณ์จริงในตลาด check


10. วัฒนธรรม Possible ของความเป็นคนดี ที่ประสบความสำเร็จ
วิถีการทำงานที่ทำให้เราโดดเด่นเป็นรูปแบบเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือน
ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพี่เก่าหรือน้องใหม่ เรามีวัฒนธรรมของการแบ่งปัน ไม่แบ่งแยก ผู้มาใหม่ทุกคนสามารถร้องขอความช่วยเหลือไปยังรุ่นพี่ได้เสมอๆ หรือแม้แต่การเดินเข้าไปพบผู้บริหารทุกระดับได้อย่างเปิดกว้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจแต่ทุกคนที่นี่เราทำงานเสมือนพี่น้องในครอบครัว อบอุ่นเสมือนบ้าน check


เรามีเวลาสำหรับพูดคุยกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนรับรู้อารมณ์ความรู้สึกและแนวความคิดในการทำงานเพื่อให้เกิดความรู้สึก ทัศนคติที่ดี กับการทำงานและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน check