แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์กับรุ่นพี่เสมอๆ

 

การเปลี่ยนแปลงจากข้างใน คือ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

 

ฝึกอบรมด้วยวิธีธรรมชาติ สอนให้คิด ไม่ใช่ให้จำ

 

ครูของเราจริงๆ คือครูจากการทำงานจริงๆ ไม่ใช่การสอน

Possible สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดของการเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ

บริษัทที่คุณสังกัดต้องพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง

การปูพื้นฐานความคิดต้องมาก่อน
การฝึกอบรมทางเทคนิค

เราเป็นจุดศุนย์กลางของการให้
บริการทางการเงินทุกรูปแบบ

เราจะเติบโตไปอย่างไม่สิ้นสุด
สิ่งที่เราเน้นหนัก

สโมสรเพื่อการเรียนรู้ของ Possible

  • การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (Foundation Training Program)
  • การฝึกอบรม นักวางแผนการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisor PFA)

  • การประชุม FA Club

  • การฝึกอบรมพิเศษรายเดือน (Monthly Training Course)

  • การฝึกอบรมพิเศษเพื่อขอรับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

  • การฝึกอบรมพิเศษเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าการเงินที่มีในตลาด (Product Knowledge Club)