การวางแผนการเงินสำหรับคู่รักแต่งงานใหม่

การวางแผนการเงินสำหรับคู่รักแต่งงานใหม่
แบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนพื้นฐาน ส่วนป้องกัน และส่วนต่อยอด
ในส่วนพื้นฐาน ขั้นแรก ให้จดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัว เพื่อหาว่ามีรายรับทางไหนบ้าง และมีรายจ่ายอะไรบ้าง ทั้งเป็นรายจ่ายส่วนตัวและรายจ่ายส่วนรวมครอบครัว
ขั้นที่สอง ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินเอาไว้ ว่าสามีมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้าง ภรรยามีอะไรอยู่บ้าง ทั้งทรัพย์สินที่เป็นเงินฝาก กองทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์

แนะนำกองทุน ASP-ROBOT

วันนี้เราจะชวนคุณๆ มารู้จักกองทุนใหม่ๆ กับ สรทัช สุงาม หรือ #Touchpossible
CFP คนใหม่ล่าสุดของเรา…..

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *