เริ่มต้นวางแผนการเงินกับเราอย่างไร?

Introduce
พบกันเพื่อทำความรู้จักกันและกัน
เก็บข้อมูลการเงิน เรียนรู้สไตล์การบริหาร
การเงินดั้งเดิมของคุณ
Developing your goal
พูดคุยแบ่งปันความฝัน
ความคาดหวังสำหรับรูปแบบการใช้ชีวิต
ในวันข้างหน้าของคุณ
Presenting
ส่งมอบแผนการเงินที่ตอบโจทย์
ความต้องการของคุณทำให้คุณชัดเจน
ว่าความฝันที่คุณมีจะเป็นไปได้จริงได้อย่างไร?
Monitoring
ช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นอิสระ
จากความกังวลอย่างแท้จริง และอยู่ดูแล
ติดตามความคืบหน้าเสมอๆ