เริ่มต้นวางแผนการเงินกับเราอย่างไร?

Introduce

พบกันเพื่อทำความรู้จักกันและกัน

เก็บข้อมูลการเงิน เรียนรู้สไตล์การบริหาร

การเงินดั้งเดิมของคุณ

Developing your goal

พูดคุยแบ่งปันความฝัน

ความคาดหวังสำหรับรูปแบบการใช้ชีวิต

ในวันข้างหน้าของคุณ

Presenting

ส่งมอบแผนการเงินที่ตอบโจทย์

ความต้องการของคุณทำให้คุณชัดเจน

ว่าความฝันที่คุณมีจะเป็นไปได้จริงได้อย่างไร?

Monitoring

ช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นอิสระ

จากความกังวลอย่างแท้จริง และอยู่ดูแล

ติดตามความคืบหน้าเสมอๆ

นัดหมายเราเพื่อขอคำปรึกษาส่วนตัวGet started