การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

เป้าหมายในชีวิตของเรา สามารถบรรลุได้โดยการวางแผน การวางแผนการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้

เราสามารถแบ่งการลงทุนออกเป็นการลงทุนระยะสั้น และการลงทุนระยะยาว โดยการเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุน จะเกี่ยวข้องกับความสำคัญของเป้าหมาย และระยะเวลาในการลงทุนด้วย กล่าวคือ ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะต้องบรรลุให้ได้ในเวลาอันสั้น เราก็จะมีเวลาในการลงทุนน้อย สินทรัพย์ที่ลงทุนจึงควรเป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำ หรือไม่มีความเสี่ยงเลย เพื่อลดโอกาสในการขาดทุนเมื่อถือเวลาที่ต้องใช้เงิน ตัวอย่างการลงทุนระยะสั้น เช่นการเก็บเงินไว้สำหรับซื้อบ้านในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือการเก็บเงินไว้สำหรับแต่งงานในปีหน้า เป็นต้น

การลงทุนระยะยาวคือการลงทุนที่มีระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะนำเงินออกมาใช้ สินทรัพย์ที่ลงทุนมักเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ เนื่องจากระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานพอ จะทำให้ลดความผันผวนโดยรวมได้ และทำให้เรามีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำ ตัวอย่างการลงทุนระยะยาว เช่น การเก็บเงินสำหรับเกษียณ ไม่ว่าจะลงทุนเอง, ผ่านการซื้อ RMF, หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น


สิ่งสุดท้ายที่จะพิจารณาก่อนการเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนคือ ความสำคัญของเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายดังกล่าวมีความสำคัญมาก สินทรัพย์ที่เลือกควรจะเป็นสินทรัพย์ที่ความผันผวนต่ำกว่าเป้าหมายที่มีความสำคัญน้อยกว่าเช่น การเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวรอบโลกในปีหน้า กับการเก็บเงินสำหรับแต่งงานในปีหน้าถ้าการแต่งงานในปีหน้าเป็นเป้าหมายที่สำคัญกว่าสินทรัพย์ที่เลือกลงทุนก็ควรมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการเก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกเพราะเป้าหมายที่ความสำคัญต่ำ หมายความว่าถ้าไม่บรรลุเป้าหมายนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเรามากนัก ดังตารางนี้

สุดท้ายนี้ การเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนอกจากการใช้ระยะเวลาในการลงทุน และความสำคัญของเป้าหมายเป็นปัจจัยในการพิจารณาแล้วความเข้าใจในสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนการลงทุนและการกระจายการลงทุนก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การลงทุนของเราประสบความสำเร็จได้และสามารถใช้บริการนักวางแผนการเงินเพื่อช่วยวางแผนในการวางเป้าหมาย และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

อ่านบทความอื่นต่อ

การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

เป้าหมายในชีวิตของเรา สามารถบรรลุได้โดยการวางแผน การวางแผนการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้

อ่านต่อ »
ลงทุนต่างประเทศโดยตรง หรือ ลงในกองทุนรวมต่างประเทศ ดีกว่ากัน?

นักลงทุนหลายๆ ท่านที่เริ่มสนใจลงทุนในต่างประเทศ คงเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในหัวบ้างไม่มากก็น้อยว่า ลงทุนต่างประเทศโดยตรง หรือ ลงในกองทุนรวมต่างประเทศ ดีกว่ากัน ก่อนจะตัดสินใจเราลองมาดูข้อดีข้อเสียเพื่อเปรียบเทียบกันครับ

อ่านต่อ »
การวางแผนการออม

การออมเงิน เป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายรับ เพื่อนำมาเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นหรือใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินอีกด้วย สำหรับท่านใดที่เริ่มเก็บออมเงินได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า

อ่านต่อ »
ลงทุนให้เป็น ต้องรู้สามอย่าง

หลายคนคงเคยเห็นข้อความเตือนว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้ง” และหลายคนหลังจากเจอคำเตือนแบบนี้ไป ก็กลับกลัวที่จะลงทุนขึ้นมา โดยที่ไม่รู้ว่า แม้การลงทุนนั้นมีความเสี่ยง

อ่านต่อ »
ขั้นตอนการจัดทำแผนมรดก

รื่องมรดกไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดคนส่วนใหญ่มักคิดว่าจะเริ่มคิดถึงแผนมรดกให้ลูกหลานตอนอายุ 60 – 80 ปีซึ่งอาจจะช้าเกินไป จริงๆ แล้วหากมีอายุ 30 – 40 ปี แต่แต่งงานมีครอบครัว มีลูกเล็กๆ

อ่านต่อ »
Scroll to Top