วางแผนจัดการภาษี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ว่ากันด้วยเรื่องของเป้าหมายหากเป้าหมายนั้น ๆมีแผนการรองรับ ย่อมเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของเป้าหมายมากขึ้นเพราะเราจะเห็นช่องทาง โอกาส ความเสี่ยง และสามารถเตรียมรับมือรวมทั้งช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การจะเดินทางจากบ้านของผมไปที่ทำงานการวางแผนล่วงหน้าอย่างง่าย คือการเปิด online mapเพื่อเช็คการจราจร และเลือกเส้นทางที่จะไปถึงที่ทำงานเร็วที่สุด รถติดน้อยที่สุดช่วยให้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก บางทีประหยัดไปได้เป็นชั่วโมง

เป้าหมายด้านการเงินก็เช่นกันทุก ๆเป้าหมายย่อมต้องการแผนในการจัดการ โดยวันนี้ผมขอพูดถึงหนึ่งในเป้าหมายการเงินระยะสั้นและใกล้ตัวทุก ๆคนเป็นอย่างมาก (แต่หลายๆคนมักละเลย แล้วไปจัดการเอานาทีสุดท้าย) นั่นคือเป้าหมายในการจัดการภาษีนั่นเอง เพราะในทุก ๆปีเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่จะต้องยื่น”ชำระภาษี”(แต่แผนจัดการภาษีช่วยให้หลาย ๆคนได้”เงินภาษีคืน”!)ดังนั้นการจัดการภาษีจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการเงินที่ควรวางแผนจัดการแต่เนิ่นๆ ในทุก ๆปี

หากถามว่าทำไมต้องมีการวางแผนจัดการภาษีให้ยุ่งยากทั้ง ๆ ที่ภาษีนั้นโดนหัก ณ ที่จ่ายไปเรียบร้อยอยู่แล้ว คำตอบคือเพราะภาษีที่โดนหัก ณ ที่จ่าย เป็นสิทธิของเราที่สามารถจะได้คืนกลับมาไม่ทั้งหมดก็บางส่วน โดยเงินคืนภาษีจะช่วยให้เรามีกระแสเงินสด มีเงินออม หรือสามารถไปลงทุนต่อและเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของเป้าหมายอื่น ๆ นั่นเอง อีกทั้งการวางแผนจัดการภาษียังมีประโยชน์หลาย ๆด้านที่พ่วงเข้ามาจากสินค้าทางการเงินแต่ละรูปแบบที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีอีกทั้งสินค้าลดหย่อนภาษีบางประเภทจะมีข้อจำกัด กฎเกณฑ์ว่าสามารถซื้อได้เท่าใดลงทุนได้เท่าใด โดยแต่ละคนจะมีข้อจำกัดต่างกันออกไปดังนั้นการวางแผนจัดการภาษีจะช่วยให้เราสามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าในปีภาษีนี้เราจะต้องปันเงินไว้สำหรับการลดหย่อนเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทยอยจัดการภาษีแต่เนิ่นๆ และลดปัญหาในการไปจัดการภาษีปลายปีนาทีสุดท้าย กลับกลายเป็นว่ามีกระแสเงินสดไม่เพียงพอในการนำไปลดหย่อน

เห็นประโยชน์ของการวางแผนจัดการภาษีแล้วอย่าลืมเริ่มต้นวางแผนจัดการกันได้เลย หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าต้องวางแผนอย่างไร สามารถให้นักวางแผนการเงินของบริษัทPOSSIBLE ช่วยได้นะครับ แล้วเรามาเตรียมรอรับเงินคืนจากภาษีได้เลย!

error: Content is protected !!