ขั้นตอนการวางแผนภาษี

การเสียภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราทุกคนโดยคิดจากรายได้ยิ่งรายได้มาก ก็จะมีอัตราการเสียภาษีที่สูงกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า การเสียภาษีของประเทศไทยเป็นแบบขั้นบันได และเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวางแผนภาษีเพื่อให้เราเสียภาษีน้อยลง หรือสามารถได้รับเงินภาษีคืนเมื่อเราจ่ายภาษีล่วงหน้า(หัก ณ ที่จ่าย) เยอะเกินไปได้

การวางแผนภาษีคือการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรเปิดช่องทางให้เราสามารถทำได้เพื่อลดเงินได้สุทธิของเราลงซึ่งเงินได้สุทธิคือจำนวนเงินสุดท้ายก่อนนำไปคิดภาษีแบบอัตราขั้นบันไดยิ่งเงินส่วนนี้จำนวนน้อยเท่าไร ภาษีที่เราจะต้องเสียก็จะน้อยลงเท่านั้น

ขั้นตอนในการวางแผนภาษีเริ่มจากการที่เราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ารายได้ของเรามาจากทางไหนบ้าง เช่นมีรายได้จากเงินเดือน ค่าเช่า เงินปันผล เป็นต้นแล้วประมาณการออกมาว่าทั้งปีมีรายได้เท่าไรขั้นตอนที่สองคือการคิดเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากประเภทรายได้ของเราว่าสามารถใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างขั้นตอนที่สามคือการใช้ค่าลดหย่อนให้เป็นประโยชน์ เช่นถ้าเรามีแผนในการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุแทนที่เราจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนผ่านสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น หรือกองทุนเราก็นำมาซื้อ RMF หรือหักเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทน เพราะนอกจากได้ลงทุนตามเป้าหมายที่ต้องการแล้วยังสามารถนำเงินที่ลงทุนส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หรือการใช้สิทธิประโยชน์ของการซื้อประกันชีวิต บำนาญ สุขภาพ และลดหย่อนบิดามารดาก็ถือเป็นหนึ่งในการใช้สิทธิลดหย่อนให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง

การวางแผนภาษีที่ดีจะทำให้เราสามารถมีเงินเหลือไปใช้สำหรับเป้าหมายอื่น ๆ ได้ บางครั้งเราสามารถได้รับเงินคืนภาษีเมื่อเราวางแผนภาษีได้ดีอีกด้วยหากต้องการคำแนะนำในการวางแผนภาษี สามารถใช้บริการนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนได้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

อ่านบทความอื่นต่อ

กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

ในการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงิน เรามีเครื่องมือทางการเงินให้เลือกใช้มากมายหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์, หรือทองคำ เป็นต้น

อ่านต่อ »
ลงทุนต่างประเทศโดยตรง หรือ ลงในกองทุนรวมต่างประเทศ ดีกว่ากัน?

นักลงทุนหลายๆ ท่านที่เริ่มสนใจลงทุนในต่างประเทศ คงเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในหัวบ้างไม่มากก็น้อยว่า ลงทุนต่างประเทศโดยตรง หรือ ลงในกองทุนรวมต่างประเทศ ดีกว่ากัน ก่อนจะตัดสินใจเราลองมาดูข้อดีข้อเสียเพื่อเปรียบเทียบกันครับ

อ่านต่อ »
การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

เป้าหมายในชีวิตของเรา สามารถบรรลุได้โดยการวางแผน การวางแผนการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้

อ่านต่อ »
การวางแผนการออม

การออมเงิน เป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายรับ เพื่อนำมาเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นหรือใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินอีกด้วย สำหรับท่านใดที่เริ่มเก็บออมเงินได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า

อ่านต่อ »
Scroll to Top