การวางแผนการศึกษาบุตร

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน ที่มีลูกตัวน้อย ๆ ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอโดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของลูก เพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคตที่ดี แต่คุณภาพการศึกษาที่ดี หรือปริญญาที่สูง ๆ ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นกัน  ในเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเตรียมเงินไว้หรือไม่ก็ตาม…ซึ่งถ้าหากไม่ได้วางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรเอาไว้ส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกเรียนได้ดีที่สุด สูงที่สุด แค่เท่าที่คุณพ่อคุณแม่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไหวเท่านั้น  

ในขณะเดียวกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ได้วางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรไว้ตั้งแต่แรก ๆ ส่งผลให้สามารถเลือกได้ว่า อยากส่งให้ลูกเรียนสูงที่สุด ดีที่สุด เท่าที่ความสามารถของลูกจะทำได้หรือความฝันและสิ่งที่ลูกต้องการ  เช่น เรียนต่อต่างประเทศ เป็นต้น

 

กระบวนการวางแผนการศึกษาบุตรของ POSSIBLE เริ่มต้นจาก

1.การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการศึกษา อยากให้ลูกได้เข้าเรียนในสถาบันที่ดีแบบไหนประเทศไหน (ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ  รวมไปถึงจะส่งลูกเรียนไปจนถึงระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเป็นต้น

2.วางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลและคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับลูก  และในส่วนนี้ทาง POSSIBLE ได้ตระหนักและคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อการศึกษา โดยเงินเฟ้อการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 5-8% ต่อปี

3.วางแผนการออมเงินและการลงทุน ในส่วนนี้เป็นการวางแผนการออมเงินและลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตของลูก ยิ่งวางแผนเก็บออมเงินไวเท่าไหร่จะยิ่งได้เปรียบ เพราะมีระยะเวลาในการลงทุนที่นานกว่าอีกทั้งยังใช้เงินต้นในการออมน้อยกว่าอีกด้วย

4.การปกป้องความเสี่ยง เป็นการปกป้องความเสี่ยงในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับคุณพ่อคุณแม่ เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลค่าใช้จ่ายเพื่ออนาคตของลูกถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่จากไปก่อนวัยอันควร อาจส่งผลให้ลูกเรียนไม่จบดังที่ตั้งใจไว้หรือมีเงินไม่เพียงพอที่จะเรียนอย่างที่ต้องการ ดังนั้นควรสร้างความคุ้มครองผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาลูกทั้งหมด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์

error: Content is protected !!