ความสำคัญของการวางแผนจัดการความเสี่ยง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

การจัดการความเสี่ยงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ หรือเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการวางแผนการเงิน ต่อให้แผนการเงินเชิงรุกที่ได้รับการวางแผนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินในทุก ๆ ด้านอย่างครอบคลุมแล้วย่อมยังมีรอยรั่ว หรือความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อยู่อย่างแน่นอน

ดังนั้นการวางแผนจัดการความเสี่ยง ถือเป็นอีกด้านหนึ่งที่ต้องเริ่มดำเนินการก่อน หรืออย่างน้อยทำควบคู่ไปกับการวางแผนการเงินในแต่ละด้าน ถือได้ว่าเป็นการวางแผนการเงินเชิงรับ ยิ่งเป้าหมายมีความสำคัญ ยิ่งต้องมีการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยการวางแผนจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แผนการเงิน และเป้าหมายที่ตั้งไว้สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะมีความไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงใด ๆ เกิดขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น แผนการทยอยออมเงินเพื่อการศึกษาบุตรจำนวน 10 ล้านบาท ของบิดา และมารดาคู่หนึ่ง ลองนึกภาพดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากระหว่างทางของการดำเนินการตามแผน หรือในช่วงระหว่างที่บุตรกำลังเข้ารับการศึกษา บิดาเกิดเสียชีวิต หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บิดาไม่สามารถหารายได้เพื่อมาออมเงินในกองทุนเพื่อการศึกษาได้อีกต่อไป ต่อให้กองทุนการศึกษานี้จะสร้างผลตอบแทนมาแล้วดีกว่าที่คาดไว้ กลับกลายเป็นว่ามารดาเป็นฝ่ายที่ต้องรับภาระในส่วนของบิดาเพิ่มขึ้น หรืออย่างแย่ที่สุดแผนการเงินนี้ก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยการจัดการความเสี่ยงของแผนการเงินนี้ สามารถทำได้หลายวิธี แล้วแต่ความพร้อม หรือความสามารถของแต่ละผู้เข้ารับคำปรึกษา เช่น การเตรียมเงินสำรองสำหรับการศึกษาบุตรไว้ 10ล้านบาท ตั้งแต่วันแรกที่บุตรเข้ารับการศึกษาโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเพื่อให้มีความเสี่ยง หรืออีกวิธีหนึ่ง คือการทำประกันเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนเงินที่ต้องการสำหรับกองทุนการศึกษาบุตรนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าแผนการเงินแต่ละแผน หรือเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย ย่อมมีวิธีที่จะจัดการความเสี่ยงได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะต้องพิจารณาว่าจะจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด แต่อย่างไรก็ตามอย่าได้มัวแต่วางแผนเชิงรุก สร้างผลตอบแทน หารายได้ จนลืมวางแผนเชิงรับในเรื่องของการจัดการความเสี่ยง หรือถ้ายังไม่มั่นใจว่าแผนการเงินที่ดำเนินการอยู่นั้น มีรอยรั่ว หรือมีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วควรจะปิดความเสี่ยงนั้นอย่างไร แนะนำให้ปรึกษานักวางแผนการเงินเพื่อสร้างโอกาสที่เพิ่มขึ้นในนการไปให้ถึงเป้าหมายครับ

error: Content is protected !!