การวางแผนการออม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

การออมเงิน เป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายรับ เพื่อนำมาเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นหรือใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินอีกด้วย  สำหรับท่านใดที่เริ่มเก็บออมเงินได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า ดังคำพูดที่ว่า “ออมก่อน รวยก่อน”   ซึ่งโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของการออมเงิน โดยมองว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร เอาเงินมาใช้จ่ายดีกว่า ไหนจะค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย ก็ทำให้ไม่เหลือเงินออมแล้ว  รวมถึงบางคนยังไม่รู้จักการเก็บออมเงินว่าควรเก็บอย่างไร หรือควรเก็บตอนไหน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและส่งผลให้หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการออมเงิน

การวางแผนการเงินออม ควรเริ่มจาก “เป้าหมายในการออมเงิน” ว่าแต่ละคนอยากออมเงินไปเพื่ออะไร ยกตัวอย่างเช่น ออมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน  ออมเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน ออมเงินเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การวางแผนการออมเงินแตกต่างกันออกไปตามจำนวนเงินที่ต้องการตามเป้าหมายนั้น ๆ

การออมเงิน ควรเริ่มออมเงินเมื่อมีรายรับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นรายรับแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี จากนั้นเริ่มออมเงินก่อนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายต่าง ๆ  ส่วนสัดส่วนในการออมเงิน ลองเริ่มจากการออมเงิน 10% ของรายได้ก่อน ดังภาพ

ยกตัวอย่างเช่น มีรายรับต่อเดือน 15,000 บาท ให้ออมเงินก่อนนำไปใช้ และตั้งใจว่าจะออมเงินประมาณ 10%  เท่ากับ 15,000*10% = 1,500 บาทต่อเดือน ดังนั้น หลังหักเงินออมแล้วเหลือเงินใช้จ่าย 15,000 – 1,500 = 13,500 บาท

การออมเงินจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าทุกคนเห็นความสำคัญของการออมเงิน และออมเงินก่อนนำเงินไปใช้ เพียงเท่านี้ ก็ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการออมเงิน และมีเงินออมเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคต

error: Content is protected !!
Scroll to Top