เทคนิคการออมเงิน

ในบทความก่อนหน้านี้ ได้อธิบายถึง “การวางแผนการออม” ซึ่งควรเริ่มจาก “เป้าหมายในการออมเงิน” ว่าแต่ละคนอยากออมเงินไปเพื่ออะไร เมื่อแต่ละคนมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจนแล้ว ในบทความนี้ จึงขอแนะนำวิธีหรือเทคนิคในการออมเงินอย่างง่าย ๆ  ดังนี้

ตั้งเป้าหมายในการออมเงินให้ชัดเจน  เป็นจุดเริ่มต้นแรกของการออมเงิน ซึ่งแต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว ควรตั้งระยะเวลาในการออมเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินระยะสั้น การออมเงินระยะกลาง หรือการออมเงินระยะยาว  อีกทั้งการตั้งเป้าหมายและระยะเวลาในการออมเงิน ทำให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องเก็บในแต่ละเดือน แต่ละปี ว่าควรแบ่งเก็บเงินในแต่ละเป้าหมายจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายในการออมเงินที่ตั้งใจไว้ได้

เพื่อให้เห็นภาพการออมที่ชัดเจนมากขึ้น ควรแยกบัญชีเงินออม ออกจากบัญชีอื่น ๆ  หรือแม้กระทั่งแยกบัญชีเงินออมตามเป้าหมายในการออมเงิน เช่น บัญชีออมเงินฉุกเฉิน (เป็นบัญชีสำหรับไว้ในในยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ตกงานกะทันหัน ฯลฯ)  และบัญชีท่องเที่ยวในประเทศ  เป็นต้น เนื่องจากทำให้เงินออมถูกแยกออกมาจากเงินอื่น ๆ เพราะโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์ หากมีเงินก็มักจะมีเรื่องใช้เงินได้ตลอดเวลา ซึ่งการแยกบัญชียังเป็นการป้องกันการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอีกด้วย

ออมเงินก่อนใช้เงิน   หลังจากที่มีรายรับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นรายรับแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ควรเริ่มออมเงินก่อนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายต่าง ๆ  ส่วนสัดส่วนในการออมเงิน ลองเริ่มจากการออมเงิน 10% ของรายได้ ยกตัวอย่างเช่น มีรายรับต่อเดือน 15,000 บาท ให้ออมเงินก่อนนำไปใช้ และตั้งใจว่าจะออมเงินประมาณ 10%  เท่ากับ 15,000*10% = 1,500 บาทต่อเดือน ดังนั้น หลังหักเงินออมแล้วเหลือเงินใช้จ่าย 15,000 – 1,500 = 13,500 บาท

ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เป็นการทำบัญชีการใช้จ่ายของตัวเอง ว่ามีรายรับเข้ามาจำนวนหนึ่ง ได้มีการใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง  เพื่อจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหน  สุดท้ายจะทำให้รู้ว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันว่ามีส่วนไหนที่ใช้เกินความจำเป็นบ้าง  เพื่อที่จะเอาค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมาเป็นเงินออม

จากตัวอย่างวิธีหรือเทคนิคในการออมเงินข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างง่าย ๆ ในการเริ่มต้นการออมเงิน และทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญที่สุดของการออมเงิน คือ ทุกคนต้องมีวินัยในการออมเงินให้กับตนเอง และตั้งเป้าหมาย ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่อง  จนสุดท้ายจะเกิดความเป็นความเคยชิน เพียงเท่านี้ก็ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการออมเงิน และมีเงินออมเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคต

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

อ่านบทความอื่นต่อ

การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

การลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเงินของเรา สินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

อ่านต่อ »
กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

ในการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงิน เรามีเครื่องมือทางการเงินให้เลือกใช้มากมายหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์, หรือทองคำ เป็นต้น

อ่านต่อ »
เทคนิคการออมเงิน

ในบทความก่อนหน้านี้ ได้อธิบายถึง “การวางแผนการออม” ซึ่งควรเริ่มจาก “เป้าหมายในการออมเงิน” ว่าแต่ละคนอยากออมเงินไปเพื่ออะไร เมื่อแต่ละคนมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจนแล้ว ในบทความนี้ จึงขอแนะนำวิธีหรือเทคนิคในการออมเงินอย่างง่าย ๆ ดังนี้

อ่านต่อ »
ทำไมต้องวางแผนจัดทำพินัยกรรม

ก่อนที่จะกล่าวถึงว่า “ทำไมต้องวางแผนจัดทำพินัยกรรม” ต้องเกริ่นก่อนว่า “กองมรดก คืออะไร และมีวิธีการส่งต่อแบบไหนบ้าง” เมื่อพูดถึงกองมรดก คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามีแต่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว

อ่านต่อ »
ขั้นตอนการวางแผนภาษี

การเสียภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราทุกคนโดยคิดจากรายได้ยิ่งรายได้มาก ก็จะมีอัตราการเสียภาษีที่สูงกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า การเสียภาษีของประเทศไทยเป็นแบบขั้นบันได และเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

อ่านต่อ »
Scroll to Top