การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

การลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเงินของเรา สินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น แต่ก็มีนักลงทุนบางกลุ่มได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีก เราเรียกสินทรัพย์นี้ว่า สินทรัพย์ทางเลือก

สินทรัพย์ทางเลือกคือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการซื้อขาย หรือลงทุนกันอย่างแพร่หลายเหมือนกับสินทรัพย์ในการลงทุนโดยทั่วไป เช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ เป็นต้น โดยสินทรัพย์ทางเลือกจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตลาดเฉพาะกลุ่ม และมีการกำหนดราคาซื้อขายกันจากในกลุ่มนั้น ๆ หรืออาจจะมีตัวกลางในการกำหนดราคาก็ได้ สินทรัพย์ทางเลือกที่ลงทุนในปัจจุบัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นนอกตลาด ทองคำ น้ำมัน ของสะสมต่าง ๆ เป็นต้น

ประโยชน์ของสินทรัพย์ทางเลือกคือ การกระจายความเสี่ยง เนื่องจากราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้แปรผันโดยตรงกับราคาของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ เช่น การลงทุนในนาฬิกา หรือไวน์ ก็จะมีปัจจัยในการลงทุนแตกต่างจากหุ้นหรือกองทุนรวม ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกควรจะมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดังกล่าวในระดับหนึ่ง เพื่อลดโอกาสในการขาดทุนนั่นเอง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกจพอยู่ที่ประมาณ 10% ของพอร์ตการลงทุนรวมของเรา หากสนใจในการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามนักวางแผนการเงินให้ช่วยวางแผนการลงทุนได้ครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

อ่านบทความอื่นต่อ

การวางแผนการลงทุนแบบองค์รวม

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการวางแผนการลงทุนเราควรจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย ว่าการลงทุนแต่ละครั้งนั้น มีเป้าหมายเป็นอะไร เราจึงจะสามารถกำหนดนโยบายการลงทุนได้ถูกต้องว่าจะเป็นแบบใดซึ่งนโยบายการลงทุนยอดนิยมนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

อ่านต่อ »
วางแผนจัดการภาษี

ว่ากันด้วยเรื่องของเป้าหมายหากเป้าหมายนั้น ๆมีแผนการรองรับ ย่อมเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของเป้าหมายมากขึ้นเพราะเราจะเห็นช่องทาง โอกาส ความเสี่ยง และสามารถเตรียมรับมือรวมทั้งช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ »
กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

ในการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงิน เรามีเครื่องมือทางการเงินให้เลือกใช้มากมายหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์, หรือทองคำ เป็นต้น

อ่านต่อ »
ลงทุนต่างประเทศโดยตรง หรือ ลงในกองทุนรวมต่างประเทศ ดีกว่ากัน?

นักลงทุนหลายๆ ท่านที่เริ่มสนใจลงทุนในต่างประเทศ คงเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในหัวบ้างไม่มากก็น้อยว่า ลงทุนต่างประเทศโดยตรง หรือ ลงในกองทุนรวมต่างประเทศ ดีกว่ากัน ก่อนจะตัดสินใจเราลองมาดูข้อดีข้อเสียเพื่อเปรียบเทียบกันครับ

อ่านต่อ »
บัตรเติมเงิน ความสะดวกแลกกับต้นทุนจม

ทุกวันนี้ เรามีวิธีการอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งทำให้เราใช้จ่ายเงินได้สะดวกขึ้น ประหยัดเวลาในการทำธุรกรรม

อ่านต่อ »
Scroll to Top