การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

การลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเงินของเรา สินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น แต่ก็มีนักลงทุนบางกลุ่มได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีก เราเรียกสินทรัพย์นี้ว่า สินทรัพย์ทางเลือก

สินทรัพย์ทางเลือกคือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการซื้อขาย หรือลงทุนกันอย่างแพร่หลายเหมือนกับสินทรัพย์ในการลงทุนโดยทั่วไป เช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ เป็นต้น โดยสินทรัพย์ทางเลือกจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตลาดเฉพาะกลุ่ม และมีการกำหนดราคาซื้อขายกันจากในกลุ่มนั้น ๆ หรืออาจจะมีตัวกลางในการกำหนดราคาก็ได้ สินทรัพย์ทางเลือกที่ลงทุนในปัจจุบัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นนอกตลาด ทองคำ น้ำมัน ของสะสมต่าง ๆ เป็นต้น

ประโยชน์ของสินทรัพย์ทางเลือกคือ การกระจายความเสี่ยง เนื่องจากราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้แปรผันโดยตรงกับราคาของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ เช่น การลงทุนในนาฬิกา หรือไวน์ ก็จะมีปัจจัยในการลงทุนแตกต่างจากหุ้นหรือกองทุนรวม ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกควรจะมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดังกล่าวในระดับหนึ่ง เพื่อลดโอกาสในการขาดทุนนั่นเอง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกจพอยู่ที่ประมาณ 10% ของพอร์ตการลงทุนรวมของเรา หากสนใจในการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามนักวางแผนการเงินให้ช่วยวางแผนการลงทุนได้ครับ

error: Content is protected !!
Scroll to Top