การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

การลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเงินของเรา สินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น แต่ก็มีนักลงทุนบางกลุ่มได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีก เราเรียกสินทรัพย์นี้ว่า สินทรัพย์ทางเลือก

สินทรัพย์ทางเลือกคือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการซื้อขาย หรือลงทุนกันอย่างแพร่หลายเหมือนกับสินทรัพย์ในการลงทุนโดยทั่วไป เช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ เป็นต้น โดยสินทรัพย์ทางเลือกจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตลาดเฉพาะกลุ่ม และมีการกำหนดราคาซื้อขายกันจากในกลุ่มนั้น ๆ หรืออาจจะมีตัวกลางในการกำหนดราคาก็ได้ สินทรัพย์ทางเลือกที่ลงทุนในปัจจุบัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นนอกตลาด ทองคำ น้ำมัน ของสะสมต่าง ๆ เป็นต้น

ประโยชน์ของสินทรัพย์ทางเลือกคือ การกระจายความเสี่ยง เนื่องจากราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้แปรผันโดยตรงกับราคาของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ เช่น การลงทุนในนาฬิกา หรือไวน์ ก็จะมีปัจจัยในการลงทุนแตกต่างจากหุ้นหรือกองทุนรวม ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกควรจะมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดังกล่าวในระดับหนึ่ง เพื่อลดโอกาสในการขาดทุนนั่นเอง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกจพอยู่ที่ประมาณ 10% ของพอร์ตการลงทุนรวมของเรา หากสนใจในการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามนักวางแผนการเงินให้ช่วยวางแผนการลงทุนได้ครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

อ่านบทความอื่นต่อ

การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

การลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเงินของเรา สินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

อ่านต่อ »
การวางแผนการออม

การออมเงิน เป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายรับ เพื่อนำมาเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นหรือใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินอีกด้วย สำหรับท่านใดที่เริ่มเก็บออมเงินได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า

อ่านต่อ »
การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

เป้าหมายในชีวิตของเรา สามารถบรรลุได้โดยการวางแผน การวางแผนการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้

อ่านต่อ »
Scroll to Top

possible