ลงทุนในเมกะโปรเจกต์! กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

หากคุณเป็นนักลงทุน และมีความต้องการจะเข้าไปลงทุนในโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของประเทศ ลองมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกันดู

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund, IFF) คือ กองทุนที่ระดมทุนจากนักลงทุนทั้งรายย่อย รวมไปถึงระดับสถาบัน เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งของภาครัฐ และเอกชน แล้วทำไมโครงการระดับยักษ์เหล่านี้ถึงยังต้องการเงินลงทุนจากนักลงทุนอีก ทั้ง ๆ ที่ภาครัฐน่าจะมีเงินลงทุนที่เพียงพอแล้ว นั่นก็เพราะว่า การที่ภาครัฐจะทุ่มเงินมาลงทุนกับโครงการเหล่านี้ทั้งหมด จะทำให้งบประมาณที่มีนั้นไม่สามารถถูกกระจายไปพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ได้เพียงพอ หรือหากเลือกที่จะก่อหนี้สาธารณะ ก็จะถูกจำกัดอยู่ที่ระดับหนึ่ง ไม่ควรก่อหนี้มากเกินไป ดังนั้นทางเลือกที่ดูจะเหมาะสมที่สุดก็คือ ระดมเงินทุนจากนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการเหล่านี้นั่นเอง

โครงการที่ โดยประเภทของสินทรัพย์ที่ IFF สามารถไปลงทุนได้นั้น ได้แก่ ระบบขนส่งต่าง ๆ ทั้งทางราง/ท่อ , ถนน, ทางพิเศษ, ท่าเรือน้ำลึก, ไฟฟ้า, ประปา, ระบบบริหารจัดการน้ำ และโทรคมนาคม เป็นต้น  ซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่ได้เริ่มก่อสร้างไปบ้างแล้วแต่ต้องการขยายโครงการในเฟสถัดไป หรือจะเป็นโครงการที่เริ่มต้นก่อสร้างใหม่ทั้งหมด (Greenfield Projects) ก็ได้

โดยผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของ เงินปันผล (Dividend) โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะจ่ายเงินปันผล ≥ 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ดังนั้นผลตอบแทนจะมาก หรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของโครงการนั้น ๆ นั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงของกองทุนรวมประเภทนี้ เพราะถ้าหากโครงการนั้นมีผลประกอบการที่ไม่ดีนัก จะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ได้ อีกรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับในบางโครงการคือ เงินคืนทุน ในกรณีที่โครงการนั้น ๆ มีเงินทุนที่เพียงพอ หรือสภาพคล่องส่วนเกินสำหรับโครงการนั่นเอง  และผลตอบแทนอีกทางที่นักลงทุนสามารถได้รับก็คือ กำไรส่วนต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุน (Capital Gain)

ได้รู้จักกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกันพอสมควรแล้ว หากสนใจที่จะลงทุนในโครงการเหล่านี้ สามารถติดต่อกับ POSSIBLE ให้ช่วยแนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับคุณได้ แล้วเราจะเป็นเจ้าของเมกะโปรเจกต์ไปด้วยกัน!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

อ่านบทความอื่นต่อ

การวางแผนการลงทุนแบบองค์รวม

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการวางแผนการลงทุนเราควรจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย ว่าการลงทุนแต่ละครั้งนั้น มีเป้าหมายเป็นอะไร เราจึงจะสามารถกำหนดนโยบายการลงทุนได้ถูกต้องว่าจะเป็นแบบใดซึ่งนโยบายการลงทุนยอดนิยมนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

อ่านต่อ »
ปัจจัยความสำเร็จในการลงทุน ที่หลายๆ คนมองข้าม Asset Allocation

Asset Allocation คือคำที่นักลงทุนคงจะเคยได้ยินกันมาบ่อย ๆ หรือนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่เคยได้ยินก็น่าจะเคยได้ยินเรื่อง ”อย่าวางไข่ไว้ในตระกร้าใบเดียว”

อ่านต่อ »
การวางแผนการออม

การออมเงิน เป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายรับ เพื่อนำมาเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นหรือใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินอีกด้วย สำหรับท่านใดที่เริ่มเก็บออมเงินได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า

อ่านต่อ »
ลงทุนในเมกะโปรเจกต์! กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

หากคุณเป็นนักลงทุน และมีความต้องการจะเข้าไปลงทุนในโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของประเทศ ลองมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกันดู

อ่านต่อ »
Scroll to Top