ลงทุนในเมกะโปรเจกต์! กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

หากคุณเป็นนักลงทุน และมีความต้องการจะเข้าไปลงทุนในโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของประเทศ ลองมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกันดู

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund, IFF) คือ กองทุนที่ระดมทุนจากนักลงทุนทั้งรายย่อย รวมไปถึงระดับสถาบัน เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งของภาครัฐ และเอกชน แล้วทำไมโครงการระดับยักษ์เหล่านี้ถึงยังต้องการเงินลงทุนจากนักลงทุนอีก ทั้ง ๆ ที่ภาครัฐน่าจะมีเงินลงทุนที่เพียงพอแล้ว นั่นก็เพราะว่า การที่ภาครัฐจะทุ่มเงินมาลงทุนกับโครงการเหล่านี้ทั้งหมด จะทำให้งบประมาณที่มีนั้นไม่สามารถถูกกระจายไปพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ได้เพียงพอ หรือหากเลือกที่จะก่อหนี้สาธารณะ ก็จะถูกจำกัดอยู่ที่ระดับหนึ่ง ไม่ควรก่อหนี้มากเกินไป ดังนั้นทางเลือกที่ดูจะเหมาะสมที่สุดก็คือ ระดมเงินทุนจากนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการเหล่านี้นั่นเอง

โครงการที่ โดยประเภทของสินทรัพย์ที่ IFF สามารถไปลงทุนได้นั้น ได้แก่ ระบบขนส่งต่าง ๆ ทั้งทางราง/ท่อ , ถนน, ทางพิเศษ, ท่าเรือน้ำลึก, ไฟฟ้า, ประปา, ระบบบริหารจัดการน้ำ และโทรคมนาคม เป็นต้น  ซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่ได้เริ่มก่อสร้างไปบ้างแล้วแต่ต้องการขยายโครงการในเฟสถัดไป หรือจะเป็นโครงการที่เริ่มต้นก่อสร้างใหม่ทั้งหมด (Greenfield Projects) ก็ได้

โดยผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของ เงินปันผล (Dividend) โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะจ่ายเงินปันผล ≥ 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ดังนั้นผลตอบแทนจะมาก หรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของโครงการนั้น ๆ นั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงของกองทุนรวมประเภทนี้ เพราะถ้าหากโครงการนั้นมีผลประกอบการที่ไม่ดีนัก จะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ได้ อีกรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับในบางโครงการคือ เงินคืนทุน ในกรณีที่โครงการนั้น ๆ มีเงินทุนที่เพียงพอ หรือสภาพคล่องส่วนเกินสำหรับโครงการนั่นเอง  และผลตอบแทนอีกทางที่นักลงทุนสามารถได้รับก็คือ กำไรส่วนต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุน (Capital Gain)

ได้รู้จักกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกันพอสมควรแล้ว หากสนใจที่จะลงทุนในโครงการเหล่านี้ สามารถติดต่อกับ POSSIBLE ให้ช่วยแนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับคุณได้ แล้วเราจะเป็นเจ้าของเมกะโปรเจกต์ไปด้วยกัน!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

อ่านบทความอื่นต่อ

เทคนิคการออมเงิน

ในบทความก่อนหน้านี้ ได้อธิบายถึง “การวางแผนการออม” ซึ่งควรเริ่มจาก “เป้าหมายในการออมเงิน” ว่าแต่ละคนอยากออมเงินไปเพื่ออะไร เมื่อแต่ละคนมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจนแล้ว ในบทความนี้ จึงขอแนะนำวิธีหรือเทคนิคในการออมเงินอย่างง่าย ๆ ดังนี้

อ่านต่อ »
ทำความเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ถูกนำมาใช้แทน “ภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องถิ่น” เพื่อเรียกเก็บภาษีจากผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ที่ดินเปล่า คอนโด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ย่อมต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านต่อ »
การวางแผนการศึกษาบุตร

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน ที่มีลูกตัวน้อย ๆ ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอโดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของลูก เพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคตที่ดี

อ่านต่อ »
ขั้นตอนการวางแผนภาษี

การเสียภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราทุกคนโดยคิดจากรายได้ยิ่งรายได้มาก ก็จะมีอัตราการเสียภาษีที่สูงกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า การเสียภาษีของประเทศไทยเป็นแบบขั้นบันได และเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

อ่านต่อ »
ขั้นตอนการจัดทำแผนมรดก

รื่องมรดกไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดคนส่วนใหญ่มักคิดว่าจะเริ่มคิดถึงแผนมรดกให้ลูกหลานตอนอายุ 60 – 80 ปีซึ่งอาจจะช้าเกินไป จริงๆ แล้วหากมีอายุ 30 – 40 ปี แต่แต่งงานมีครอบครัว มีลูกเล็กๆ

อ่านต่อ »
Scroll to Top