การวางแผนแบบองค์รวม

ส่วนมากผู้เข้ารับคำปรึกษาจะชอบวางแผนการเงินแบบแยกทีละแผนเนื่องจากมีความง่ายและรวดเร็วในปฏิบัติตามแผนแต่ก็มีโอกาสทำให้มองชีวิตของผู้เข้ารับคำปรึกษาได้ไม่รอบด้านมากพอและใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในแต่ละแผนได้ไม่สมบูรณ์ 100% บริษัท POSSIBLE สามารถวางแผนเพื่อใช้เงินของผู้รับคำปรึกษาในแต่ละส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการวางแผนการเงินแบบองค์รวมทำให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาสามารถมองเห็นปัจจัยรอบด้านของชีวิตได้ดีขึ้นกว่าการวางแผนการเงินแบบทีละแผน

+ การบริหารกระแสเงินสด
+ การวางแผนภาษี
+ การบริหารหนี้สิน
+ การวางแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
+ การดูแลกองทุนคุ้มครองสุขภาพระยะยาว
+ การบริหารความเสี่ยง
+ การวางแผนสะสมเงินทุนเพื่อเกษียณและการบริหารเงินหลังเกษียณ
+ การจัดการมรดก
+ การวางแผนการศึกษาบุตร
Scroll to Top

possible