ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เราคือที่ปรึกษาและจัดการทางการเงิน ให้แก่ส่วนองค์กร และ ส่วนบุคคลโดยกลุ่มนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอิสระมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 10 ปี เน้นความเป็นมืออาชีพทำงานกันเป็นทีมและมีพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินชั้นนำที่หลากหลายที่ไม่ขึ้นต่อองค์กรหรือสถาบันการเงินใดสามารถไว้วางใจได้จากพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินชั้นนำที่เรามีหลากหลาย

รายละเอียดงาน

 • เป็นที่ปรึกษาการเงิน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า
 • สร้างแผนการเงินเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการทำงานในการติดต่อผู้คน
 • ชอบทำงานการเงิน
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
 • มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติที่ควรมีเพิ่มเติม

 • เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาตเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™ Certified Financial Planning Program
 • มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Officeได้

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to : opportunity.possible@gmail.com

รายละเอียดงาน

 • เป็นที่ปรึกษาการเงิน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า
 • สร้างแผนการเงินเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการทำงานในการติดต่อผู้คน
 • ชอบทำงานการเงิน
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
 • มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติที่ควรมีเพิ่มเติม

 • เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาตเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™ Certified Financial Planning Program
 • มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Officeได้

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to : opportunity.possible@gmail.com

รายละเอียดงาน

 • เป็นที่ปรึกษาการเงิน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า
 • สร้างแผนการเงินเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการทำงานในการติดต่อผู้คน
 • ชอบทำงานการเงิน
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
 • มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติที่ควรมีเพิ่มเติม

 • เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาตเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™ Certified Financial Planning Program
 • มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Officeได้

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to : opportunity.possible@gmail.com

รายละเอียดงาน

 • เป็นที่ปรึกษาการเงิน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า
 • สร้างแผนการเงินเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการทำงานในการติดต่อผู้คน
 • ชอบทำงานการเงิน
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
 • มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติที่ควรมีเพิ่มเติม

 • เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาตเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™ Certified Financial Planning Program
 • มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Officeได้

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to : opportunity.possible@gmail.com

รายละเอียดงาน

 • เป็นที่ปรึกษาการเงิน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า
 • สร้างแผนการเงินเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการทำงานในการติดต่อผู้คน
 • ชอบทำงานการเงิน
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
 • มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติที่ควรมีเพิ่มเติม

 • เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาตเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™ Certified Financial Planning Program
 • มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Officeได้

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to : opportunity.possible@gmail.com

รายละเอียดงาน

 • เป็นที่ปรึกษาการเงิน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า
 • สร้างแผนการเงินเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการทำงานในการติดต่อผู้คน
 • ชอบทำงานการเงิน
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
 • มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติที่ควรมีเพิ่มเติม

 • เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาตเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™ Certified Financial Planning Program
 • มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Officeได้

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to : opportunity.possible@gmail.com

Scroll to Top

possible