การวางแผนเพื่อส่งต่อมรดก

เคยคิดไหมว่าการวางแผนมรดกเป็นการวางแผนที่ไกลตัวและจะทำก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นปัญหาสุขภาพ หรืออายุที่มากขึ้น แต่รู้ไหมว่ามันอาจจะสายไปเสียแล้ว POSSIBLE ช่วยคุณในด้านการวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินและมรดกเพราะการวางแผนบางอย่างตั้งใช้เวลาในการจัดเตรียมเราจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ที่คุณมีจะไปถึงคนที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการเสียค่าใช้จ่าย เสียภาษีน้อยที่สุด ผ่านการแนะนำของเรา

+ จัดทำบัญชีทรัพย์สิน (Asset List)
+ วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินมรดก จากนักวางแผนการเงิน CFP®
+ วางแผนและจัดทำพินัยกรรม
+ วางแผนภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
+ จัดตั้ง Holding Company
+ วางแผนการลงทุนเพื่อจัดตั้งกองมรดก
+ บริหารความเสี่ยงในการจัดตั้งกกองมรดกผ่านประกัน
Scroll to Top

possible